Nyt fagligt netværk for kvindelige topledere og specialister vil have flere kvinder på topposter

Danmark er det land i Norden med færrest kvinder på topposter. Kun 20 procent af topledere i danske selskaber er kvinder, mens kun 14% har en kvindelig CEO. Det vil et nyt fagligt netværk lave om på.

Women in Life Science Denmark (WiLD) er et netværk for topledere, bestyrelsesmedlemmer, erfarne specialister og topforskere. Formålet er at styrke værdiskabelsen i dansk Life Science samt udfolde det fulde talentpotentiale i branchen ved at øge diversiteten på topledelses- og specialistniveau.

Ambitionen med WiLD er at skabe et fagligt inspirerende netværksforum for ledende kvinder på tværs af industrien og akademia og samtidig øge synligheden af kvinder i de øverste ledelseslag. Ved at være tydelige rollemodeller ønsker WiLD medlemmerne at inspirere den næste generation af kvinder til i højere grad at tage topposter.

På trods af mange initiativer er der stadig store udfordringer, når det handler om diversitet i virksomhedernes topledelser og i professoraterne på universiteterne. Både i Danmark generelt – og i Life Science branchen. Danmark ligger således nummer 32 på World Economic Forums liste over ligestilling i verdens lande, mens vores nabolande Island, Finland, Norge og Sverige ligger i top fem.

Selvom det er lykkedes at få mange kvinder til at søge ind i Life Science branchen og på de relevante uddannelser, så afspejles det ikke i diversiteten på toplederniveau: Her er kun 11 ud af de 40 største selskaber ledet af kvinder på trods af, at der i branchen generelt er lige mange mænd og kvinder. På universiteterne er kun 23 procent af professorerne kvinder.

Med netværket vil kvinder med indflydelse i og på branchen i fællesskab gøre en indsats for større diversitet i toppen til gavn for både samfundet, virksomhederne og kvinderne.

Helt konkret vil WiLD bidrage til at

  • udfolde det fulde talentpotentiale i Life Science branchen ved at styrke diversitet og mangfoldighed
  • øge synligheden af kvindelige rollemodeller og deres virke i og udenfor branchen
  • øge værdiskabelsen igennem professionel vidensdeling og netværk

Netværket igangsætter to konkrete initiativer i 2023

Det ene er et mentorprogram rettet mod branchens kvindelige talenter, hvor WiLDs medlemmer stiller sig til rådighed som mentorer og de udvalgte mentees tilbydes medlemskab af netværket. Der tilbydes også foredrag på f.eks. uddannelsesinstitutioner, i brancheorganisationer mm. omkring mulige karriereveje.

Det andet initiativ er et ekspertpanel målrettet medierne med fageksperter fra medlemskredsen. Panelet skal bidrage med ekspertviden og deltage i den offentlige debat og samtidig øge synligheden af kvindelige rollemodeller. Målet er også at gøre op med skævheden i repræsentationen af kvindelige eksperter i offentligheden. Panelet vil blive tilgængeligt på netværkets hjemmeside.

Om det nye netværk siger Lene Gerlach, der er idékvinde og forperson for netværket:

“Life Science branchen er et af fyrtårnene i dansk erhvervsliv. Både når det gælder innovation, eksport og betydning for samfundet. Men når det kommer til diversitet er vi langt fra målet. Med netværket ønsker vi at give vores bidrag til, at man i Danmark får udnyttet det fulde talentpotentiale ved at få nye kvindelige talenter bragt i spil.”

Lene Gerlach understreger, at det er vigtigt, at netværket ikke blot er et forum, hvor man drøfter faglige emner, men at man som fællesskab og individuelt stiller sig til rådighed for et reelt bidrag. For at gøre kvinderne i branchen synlige via faglig viden, som rollemodel og som deltagere i den offentlige debat.

Lene Gerlach har gennem sit arbejdsliv været en del af branchen – både i farma- og biotekselskaber og har siddet i en lang række bestyrelser. Fra Lene Gerlach fik ideen og drøftede den med erfarne erhvervskvinder i juni til netværket blev stiftet og det første møde afholdt i september – i Mærsk tårnet på Københavns Universitet – gik der bare knap fire måneder. Og interessen har vist sig overvældende. Medlemstallet nærmer sig de 80 og tæller topprofiler på tværs af branchens virksomheder samt professorer og specialister fra universiteterne i Aarhus og København samt DTU.

Kirsten Drejer, mangeårig CEO i biotekvirksomheden Symphogen og medinitiativtager til WiLD udtaler:

“Det har været meget bekræftende at iagtage, hvor hurtigt netværket er vokset med yderst kompetente og dedikerede kvinder indenfor Life Science branchen – ingen tvivl om at der er behov for sådant et netværksforum! Der er brug for handling for at ændre kønsdiversiteten i de øverste ledelseslag og her kan WiLD gøre en forskel ved at hjælpe den unge generation af kvinder til tops.”

Og som et ekstra bevis på netværkets relevans og betydning har Novo Nordisk Fonden valgt at støtte med en donation på DKK 420.000 over tre år.

“Vi er i bestyrelsen taknemmelige for den store interesse og opbakning og jeg skylder en stor tak til de kvinder, som straks var med og som har brugt tid på at realisere idéen. Og til Novo Nordisk Fonden for deres umiddelbare tro på os. Med deres kontante hjælp får vi nu kræfter til for alvor at komme ud med vores budskaber og få endnu flere til at være med i netværket og løfte en meget vigtig opgave,” slutter Lene Gerlach.